Page 31 - Tescoma Magaz

Basic HTML Version

Jak na to
Styl místnosti často není ani tak ur-
čen charakterem jednotlivých před-
mětů jako spíš využitím prostoru.
Vnímejte byt jako celek a snažte se
zachovat kontinuitu. Je dobré, pokud
styl a zařízení interiéru souvisí s cel-
kovým stylem domu a vzhledem oby-
dlí. Ovšem chcete-li ve starší budově
něco přebudovat, není nutné úzkostli-
vě dbát o zachování autenticity. Na-
opak citlivým výběrem nových mate-
riálů s přihlédnutím k původnímu
vzhledu často dosáhnete nečekaně
dobrých výsledků a docílíte nekon-
venčního, ale vkusného řešení.
Venkovský styl přináší pojetí bydlení,
které je založeno na tradici, útulnosti
a přirozené skromnosti. Charakteris-
tickým rysem takového interiéru je
pozornost k detailům a řemeslnému
zpracování, kombinování přírodních
materiálů a jistá nadčasovost. Kuchyň
ve venkovském stylu by měla být do-
konalým spojením jídla s pohodlím.
Často se stává, že v takové kuchyni se
rodina schází a tráví čas, pravidelně
tu stoluje a přátelská a uvolněná at-
mosféra umožňuje hostit tu dokonce
i návštěvy.
BARVY
Výběr barev hraje samozřejmě důle-
žitou roli. Barvou můžeme proměnit
náladu, vzhled či styl místnosti,
pomocí barev lze něco zdůraznit
nebo naopak potlačit a tak doslova
modelovat prostor. Ve venkovském
stylu se snažte vytvořit pomocí
světlých, přírodních nebo neutrálních
barev klidné a diskrétní pozadí. Cílem
je čisté, svěží a prosvětlené prostředí,
které bude základem pro další deko-
rování. Ideální a nejvíce používanou
barvou je tu bílá. Je symbolem čisto-
ty, odolnosti a volnosti, odráží nejvíce
světla a opticky zvětšuje prostor. Bíle
natřené stěny pokoje jsou dokona-
lou kulisou pro jakýkoliv nábytek
a interiérové doplňky. Barvy pozadí
a jednotlivých předmětů se v interié-
ru navzájem ovlivňují, bílé pozadí ale
umožňuje změnit barvu vybavení
nebo předměty zcela vyměnit, aniž
by došlo k disharmonii s prostře-
dím. Oblíbeným trikem, který dodá
místnosti dynamiku, je natření jedné
stěny sytější barvou, zatímco zbytek
zůstane nenápadný. Stejnou barvu
pak lze použít na několik drobných
detailů, které si přejeme zdůraz-
nit. Takto můžeme také pracovat
s několika odstíny vybrané barvy.
Skvělou příležitost nám v tomto
ohledu poskytnou doplňky a bytový
textil. Pro venkovský styl jsou typické
přírodní barvy se zemitou povahou,
například vápenná bílá, smetanová,
žlutá s hnědým akcentem, světlá
hnědá, krémová, písková, terakotová,
ale výborně se hodí i modrá.
31
Tescoma magazín
|
1 –4
Řada kuchyňských doplňků
GUSTITO
je vyrobena
z prvotřídního porcelánu. Svým vzhledem ctí tradiční
eleganci a kuchyni v jednoduchém venkovském stylu
bude velmi slušet. Mléčenka, konvice na čaj, dóza namás-
lo i nádoba na med doplněná naběračkou z bukového
dřeva pomohou podtrhnout stylovou atmosféru.
1
2
3
4
Slánka a mlýnek na pepř
CLASSIC
jsou
z ušlechtilého dřeva gumovníku brazilského.
Mechnismus mlýnku je z nerez oceli a má
nastavitelnou hrubost mletí.