První v republice: TESCOMA je společensky odpovědná!

TESCOMA pracuje nad rámec zákona

Certifikát je osvědčení o tom, že máme zavedený, dokumentovaný a funkční systém managementu společenské odpovědnosti dle ČSN 01 0391. Zjednodušeně se dá říct, že společnost TESCOMA pracuje „nad rámec zákona“, resp. že dělá i věci, které dělat nemusí.

Certifikát č. 14 0001 CSR

Úspěch na všech „frontách“

Certifikaci předcházel nezávislý audit, ve kterém komise posuzovala ukazatele ekonomické (jak se chováme k obchodním partnerům – např. dodržování splatností, etických kodexů v podnikání…), dále ukazatele sociální (jak se chováme v sociální oblasti k zaměstnancům a partnerům – např. zaměstnanecké výhody, sponzoring, aktivity směřované k obchodním partnerům…) a také rovinu environmentální (jak se chováme k životnímu prostředí – např. šetrná výroba, nakládání s obaly…) a celou řadu dalších faktorů. Ve všech rovinách uspěla TESCOMA bez ztráty jediné kytičky.

Certifikát převzal z rukou generálního ředitele ITC RNDr. Radomíra Čevelíka (vlevo) ředitel úseku řízení jakosti společnosti TESCOMA, dr. Ing. Ladislav Vaculík.

Certifikát převzal z rukou generálního ředitele ITC RNDr. Radomíra Čevelíka ředitel úseku řízení jakosti společnosti TESCOMA, dr. Ing. Ladislav Vaculík. Platnost certifikátu trvá do února 2017, ale je plně podmíněna kladnými výsledky dozorových auditů, které budou probíhat v pravidelných časových intervalech.

Víte, co znamená CSR?

Anglický název corporate social responsibility (CSR) se obvykle do češtiny překládá jako „sociální odpovědnost firem“. Jde o koncepci, která zdůrazňuje odpovědnost firmy za prostředí, ve kterém se pracuje a se kterým přichází do kontaktu. A to může být pro úspěch či neúspěch firmy klíčové.

Komentáře

Mohou vkládat pouze členové TESCOMA klubu

Registrovat