Page 54 - Tescoma Magaz

Basic HTML Version

54 |
Tescoma magazín
ko ste sa dostali k profesii cukrárky?
Náhodou. Keď som skončila základ-
nú školu, nemala som, takmer ako
každý mladý človek, konkrétnu
predstavu o tom, čo chcem robiť.
Až neskôr počas štúdia ma práca cukrárky
začala veľmi baviť. Piekla som pre rodinu
a všetkým chutilo.
Bola vo vašej vášni pre cukrovinky
aj rodinná anamnéza?
V rodine nebol nikto, kto by pracoval v tomto
alebo podobnom odbore. Mama často hovorie-
vala, že nevie, po kom to môžem mať. Podľa
mňa to, čo dokážem rukami, je veľký dar,
ktorý som dostala.
Pôsobíte na Strednej odbornej škole obchodu
a služieb v Púchove. Aký je záujem o odbor
cukrár medzi mladými ľuďmi?
Dnes trochu slabší. Myslím si však, že kvalit-
ných cukrárov stále nie je dosť. Je to asi pre-
to, lebo mladí ľudia naozaj nevedia, ako som
ani ja nevedela, čo vlastne chcú. Cukrárske-
mu remeslu sa navyše venuje menej pozor-
nosti ako napríklad kuchárskemu či
čašníckemu.
O Slovákoch sa hovorí, že sú pracovití
a snaživí. Platí to aj v cukrárstve?
Určite áno. Tieto vlastnosti sú pravdivé
v každom remesle. Len treba tých snaživých
a pracovitých ľudí trochu dlhšie hľadať.
Ako hodnotia slovenských cukrárov
v zahraničí?
Bola som na niekoľkých medzinárodných sú-
ťažiach a mám dojem, že svet nás stále berie
ako druhú triedu. Stále nás vnímajú ako ľudí
z „východnej“ Európy, aj keď to už dávno nie
je pravda. Už v roku 1990 som bola členkou
slovenského národného družstva, ktoré na sú-
ťaži GASTROPRAG v Prahe získalo dve zlaté
a jednu striebornú medailu. Úspechy sme
dosiahli na mnohých medzinárodných gastro-
nomických súťažiach napríklad v Prahe,
Bratislave, Klagenfurte, Erfurte či v Hradci
Králové. Z tých ostatných spomeniem zlatú
medailu z bratislavskej súťaže Poézia v gas-
tronómii a dve strieborné medaily z výstavy
EXPOGAST 2010 v Luxemburgu.
Čo si predstavíte, keď sa povie – čokoláda?
Najprv krásny kakaový bôb, a potom malé
drobné peniažteky čokoládky, s ktorými pra-
cujem. Čokoláda je pre mňa kráľovnou slad-
kostí. Vyžaduje si úctu, rešpekt, čas a lásku.
Čokoládová
umelkyňa
Slovensko
Život zasvätila cukrárskemu remeslu.
Šikovnými rukami dokáže vytvoriť neobyčajné
sladké umelecké diela. Skúsenosti si však
nenecháva pre seba.
Jozefína Zaukolcová
ich odovzdáva študentom nielen v Púchove,
ktorí kráčajú v jej šľapajach, ale aj
gazdinkám, ktoré len rady pečú.