Page 44 - Tescoma Magaz

Basic HTML Version

44 |
Tescoma magazín
Ambiente 2012:
Ambiciózní Tescoma
Mladistvě bílé dominantní komunikační vizuály již zdálky
hlásaly ústřední motto:
We are young, we are twenty
,
we are fresh!
Tescoma slaví svěží kulatiny a jako dárek
si nadělila úspěšnou expozici 2012.
ejvětší světový veletrh spotřebního zboží
a designu se každoročně koná ve Frankfurtu
nad Mohanem, letos za účasti 4 543
vystavovatelů ze 150 zemí a přibližně 145 tisíc zá-
stupců odborné veřejnosti.
Na ploše více než tří set čtverečních metrů byl
veletržní stánek místem otevřeným tisícům
návštěvníků a setkání obchodních partnerů, kteří
se přesvědčili, že Tescomě se stále daří překonávat
vysoko nastavenou laťku kvality a profesionality.
Jubilejní rok pro českou Tescomu odstartovala
ve dnech 10.–14. února 2012 právě kontraktační vý-
stava Ambiente.
Ze všech stran otevřený výstavní prostor přitahoval
pozornost šíří sortimentu. Tescoma se ostatně vy-
značuje širokým portfoliem – na stojanech se zbo-
žím, opticky odlehčených díky dekoru desek s po-
vrchem z bílého jasanu, byl zastoupen kompletní
sortiment, včetně evropských patentů, novinek
N
událost
10.–14. února 2012 | Frankfurt nad Mohanem