Page 37 - Tescoma Magaz

Basic HTML Version

Co umí
Česnek obsahuje téměř 400 různých léčivých
a lidskému organismu prospěšných složek,
např. minerálů (vápník, hořčík, sodík, draslík,
železo, fosfor, zinek, jod, selen, mangan), vita-
minů (A, B1, B2, B6, C, niacin a kyselinu listo-
vou) a také allicin – účinné přírodní antibioti-
kum, na které si tělo nevytváří rezistenci.
Česnek má antiparazitární účinky, je známý
schopností snižovat cholesterol v krvi (včetně
rizika arteriosklerózy), pomáhá rozpouštět
krevní sraženiny (tím zlepšuje průtok krve)
a má pozitivní vliv na pružnost cévních stěn.
Antibiotické látky předcházejí kataru a infekci
žaludku a jsou dobrým podpůrným prostřed-
kem při onemocnění horních cest dýchacích.
Citlivým jedincům však může pojídání česneku
působit trávicí potíže či pálení žáhy, nepříjem-
ný je také odér, který je cítit z dechu a potu
i několik hodin po jeho konzumaci.
Jak ho poznat
V běžných supermarketech najdete zejména
importovaný česnek. Vozí se nejvíce z Asie,
narazit můžete i na španělský, argentinský
nebo polský. Důvodem je nízká cena česneku,
které nemohou naši pěstitelé konkurovat. Ov-
šem dovozový česnek se kvalitou tomu domá-
címu ani nepřibližuje. Nejhorší je ten doveze-
ný z Asie, který putuje velmi dlouhou dobu,
než se dostane na pulty našich prodejen. Není
čerstvý, bývá chemicky ošetřený, aby dlouhý
transport bez úhony vydržel, a ztrácí tak veš-
keré ceněné vlastnosti.
Pokud chcete skutečně kvalitní česnek, obraťte
se přímo na pěstitele – na internetu jistě na-
jdete kontakty. Jsme jednou z mála zemí, kde
se pěstuje tzv. paličák, tedy česnek, který vy-
tváří na vrcholu kulovité květenství (palici).
Tato odrůda má nejvíce cenných vlastností,
ale je zároveň náročnější na pěstování (nut-
nost odstraňování palic) a skladování (nižší
skladovatelnost). Od ostatních odrůd ji lze od-
lišit podle uspořádání stroužků. Zatímco u do-
vozových hlavic bývají stroužky uspořádány
nepravidelně či se stáčejí v jakési spirále ko-
lem středu, u českého paličáku směřují strouž-
ky spořádaně ke středu. Importované paličky
česneku mívají větší množství stroužků (vý-
jimkou není 15 i více), český paličák jich má
maximálně kolem deseti. Jistým vodítkem
může být také doba sklizně. Český česnek se
sklízí na přelomu června a července a v klima-
tizovaném skladu vydrží v přijatelné kondici
maximálně do března. Pokud se objeví např.
v dubnu nový česnek, stěží to může být český
paličák.
37
Tescoma magazín
|
1
Silikonový loupač na česnek
PRESTO
zbaví stroužek česneku slupky
2
Dózy na potraviny
PRESTO
jsou ideální
k uložení česneku v chladničce
3
Na keramickém třecím struhadle
ONLINE
utřete česnek snadno a rychle
1
2
3
Podívejte se na třecí struhadlo
www.tescoma.com/video/900876
Podívejte se na dózy na potraviny
www.tescoma.com/video/420780
Česnek
kuchyňský
(Allium
sativum)
patří botanicky mezi
rostliny kryptosemenné
jednoděložné. Rod zahr-
nuje na 600 botanických
druhů, z nich je jenom
pět celosvětově pěstová-
no jako zelenina. Vedle
už zmíněného česneku
sem patří také Allium
cepa (cibule kuchyňská),
Allium fistulosum (cibule
zimní) a Allium porrum
(pórek). V poslední době
roste zájem o divoce
rostoucí česnek medvědí
(Allium ursinum), který
se používá pouze čer-
stvý, protože při tepelné
úpravě ztrácí své neza-
měnitelné aroma. Další
známou a rozšířenou
příbuznou česneku je
pažitka (Allium schoeno-
prasum).
Podívejte se na loupač na česnek
www.tescoma.com/video/420194