Page 30 - Tescoma Magaz

Basic HTML Version

modernizace
Ve stylu venkova
Navzdory módním trendům mnozí z nás dávají přednost osobitému,
čistému, nekomplikovanému a harmonickému pojetí interiéru.
Třeba bydlení ve venkovském stylu.
text:
Lucie Spoustová |
foto:
archiv
dhlédnuto od toho, jaký prostor máme k dispozici,
toužíme po klidném, útulném a přátelském domově,
do kterého se budeme kdykoliv rádi vracet. Pod ozna-
čením „venkovský styl“ si většina představí typickou českou
chalupu zaplněnou těžkým (často řezbovaným) nábytkem,
kostkovaným ubrusem a sušenými květinami ve vázách.
Hlavním rysem venkovského stylu je ale jednoduchost a sou-
lad s přírodou. Moderní svět nás neustále zatěžuje složitými
přístroji vybavenými nejnovějšími technologiemi, takže ob-
čas máme pocit, že ztrácíme kontrolu. To je jeden z důvodů,
proč má návrat k jednoduchosti takový půvab. Venkovský
styl bydlení má také svou spirituální hodnotu – vyvolává hez-
ké vzpomínky a navozuje nostalgickou náladu. Zkuste pro-
střednictvím venkovského stylu vytvořit domov, kde pulzuje
život a kde se dobře bydlí.
O
30 |
Tescoma magazín
Hrnečky
CREMA HERBS
lze pořídit
nejen s motivem jahodníku a mateřídoušky,
ale i heřmánku, máty, měsíčku a šípku.
SCHÜLLER
Podívejte se na hrníčky
www.tescoma.com/video/387142