Page 3 - Tescoma Magaz

Basic HTML Version

zatímco ve městě často proběhnou Velikonoce bez zvláštního zájmu,
na venkově je to jiné. Tam berou Velikonoce velmi vážně. Možná i proto,
aby bylo po zbytek roku co probírat v hospodě. A veselých historek bývá
hodně. Například ta z doby, kdy jsem byla ještě mladé děvče, které
chtěl veselý koledník potěšit i přes zamčená vrátka, se traduje dodnes.
Trpělivost nebyla jeho silnou stránkou, a když mu rychle nikdo neotvíral,
rozhodl se vrátka přeskočit. Snad za to mohl chybný odhad, možná mu
alkohol dal křídla… Skutečnost, že vrátka mají bezmála dva metry, ho
nezastavila. Zastavila ho až ta vrátka. Fotografii jeho obličeje
bezprostředně po ošetření lékařem se nám bohužel nepodařilo sehnat,
jinak by visela v místní hospůdce dodnes.
Mějte se krásně a veselé Velikonoce!
Lucie Spoustová
Tescoma magazín
, Tescoma, s. r. o., U Tescomy 241, 760 01 Zlín, pro Tescomu vydává Business Media CZ, s. r. o., Nádražní 32,
150 00 Praha 5, IČ 284 73 531.
Redakce:
Lucie Spoustová.
Grafika a zlom:
Filip Sodomka.
Reprodukce:
SV, spol. s r. o., pobočka
Praha 5-Smíchov, Nádražní 32.
Tisk:
Neografia, a. s., Škultétyho 1, Martin, SR. Registrační značka: MK ČR E 19156. Redakce neodpo-
vídá za obsah inzerce a reklamních textů.
Prostřednictvím zelené linky
800 100 230
se mů-
žete zdarma informovat o značkovém sortimentu
společnosti
TESCOMA
, o zárukách výrobků i servis-
ním oddělení. Linku lze využívat v pracovních
dnech od 7.30 do 17.00 hodin. Mimo tuto dobu je
napojena na záznamník.
Na elektronické adrese
tescoma@tescoma.cz
jsme připraveni reagovat na dotazy a připomínky
zákazníků. Webové stránky
www.tescoma.com
představují kompletní sortiment výrobků firmy
TESCOMA
včetně novinek. Můžete se inspirovat
recepty na zajímavé pokrmy nebo získat mnohé
praktické rady. Nově zde naleznete také značkový
TESCOMA e-shop
.
Na reklamační a servisní oddělení firmy
TESCOMA
se můžete obrátit vždy s jakýmkoliv problémem
týkajícím se výrobků značky
TESCOMA
. Naši
pracovníci vám vyjdou maximálně vstříc.
3
Tescoma magazín
|
Vážení čtenáři,
6
AKTUÁLNĚ!
10
ROZHOVOR
/ Marie Woodhamsová
14
AKTUÁLNÍ TÉMA
/ Svátky jara
20
RECEPTY
/ Jako od maminky
26
VYZKOUŠELI JSME
/ Vyzkoušeli jsme
tlakový hrnec Green Control
30
MODERNIZACE
/ Ve stylu venkova
36
ZAJÍMÁ NÁS
/ Neobyčejný česnek
40
AKTUÁLNÍ TÉMA
/ Velký jarní úklid
44
UDÁLOST
/ Ambiente 2012 – ambiciózní
Tescoma
46
JAKOST
/ Důvěra v kvalitu
49
UDÁLOST
/ Impulsáci vaří s Tescomou
51
UDÁLOST
/ Když se radost násobí
52
PARTNERSTVÍ
/ Tescoma a káva Gaviota
53
TESCOMA INFORMUJE
/ prodejny
54
SLOVENSKO
/ Čokoládová umelkyňa
56
SLOVENSKO
/ Nové predajné centrá
58
PRÁVNÍK
/ Magistr, nebo doktor?
60
DOPISY
62
LIFESTYLE /
Kosmetika, móda, kultura
Tescoma magazín 1/2012
Vychází 22. března 2012
AMBIENTE 2012
ÚSPĚŠNÁ EXPOZICE TESCOMA
SLADKÉ
A VESELÉ
MAGAZÍN
1 | 2012