Page 26 - Tescoma Magaz

Basic HTML Version

26 |
Tecoma magazín
Francouzský matematik a fyzik
Denis Papin, který před více
než třemi stoletími představil
světu svou tlakovou nádobu
pro měkčení masa a kostí,
by se jistě divil.
text:
Lucie Spoustová |
foto:
Pavel Vítek a archiv
a rozdíl od původního prototypu je
nejmodernější verze tlakového hrn-
ce od společnosti Tescoma vybavena
indikátorem intenzity tlaku, který umožňu-
je jeho průběžnou a přesnou kontrolu bě-
hem vaření. To přispívá k maximálnímu za-
chování nutričních hodnot připravovaných
pokrmů, zachování nezměněné chuti a znač-
né úspoře energie při vaření. Aby bylo vaře-
ní pod tlakem naprosto bezpečné, je vyba-
ven třemi tlakovými pojistkami a pojistkou
proti nechtěnému otevření.Když jsme požá-
dali kuchaře
Eduarda Ondráčka
, aby Green
Control vyzkoušel, tvářil se trochu rozpači-
tě, protože s tlakovým hrncem dosud neměl
žádnou zkušenost. Rozhodl se v něm připra-
vit jehněčí, a sám byl mile překvapen, jak
mu Green Control urychlil práci.
N
Vyzkoušeli
jsme tlakový
hrnec GREEN
CONTROL
vyzkoušeli jsme
Podívejte se na Green Control
www.tescoma.com/video/702404