Page 15 - Tescoma Magaz

Basic HTML Version

Co na sváteční tabuli
Tradičních pokrmů je celá řada od velikonoční
nádivky až po jidáše. Na málokterém stole chybí
beránek. Ne snad, že bychom se běžně v těchto
dnech ládovali jehněčím masem. Jedná se samozřej-
mě o beránka pečeného ze sladkého těsta. Pravdou
ale je, že se původně skutečně jednalo o maso. Berá-
nek byl obřadním pokrmem Židů před jejich odcho-
dem z Egypta a nelze také opomenout souvislost
s obětí Ježíše Krista. Beránka, který se dnes peče,
připravujeme nejčastěji ze světlého těsta – litého,
třeného, piškotového… Najdou se recepty vylepšené
o smetanu nebo tvaroh, sekané mandle či kandova-
né ovoce. V některých rodinách se beránek polévá
čokoládou, jinde se pouze na povrchu pocukruje.
Oči se zhotovují z rozinek nebo oříšků a jako „lepi-
dlo“ nejlépe poslouží džem nebo rozpuštěná čokolá-
da. Nemůžeme opominout také tradici výrobků
z perníku. Zejména na Pardubicku se zdobí tradiční
perníkové kraslice. Medové těsto se vykrajuje
do nejrůznějších tvarů připomínajících jaro – nej-
častěji jsou to zajíčci s nůší, kuřátka, ovečky,
slepičky, košíky s vajíčky apod. Zdobení bývá barev-
nější a veselejší, než tomu je u vánočního cukroví.
Vykrajovátka a formy na velikonoční pečivo se často
dědí z generace na generaci. Ty nejstarší exponáty
se časem stávají dekorací kuchyně a vzpomínkou
na babičku.
Květná neděle
poslední postní a první sváteční
neděle otevírá Velikonoce
Modré pondělí
podle tradice by se
nemělo pracovat
Šedivé úterý
vymeťte pavučiny ze všech koutů
Škaredá
(Popeleční) středa
vymeťte saze z komína a hlavně
se dnes neškareďte, jinak se
budete škaredit každou
středu v roce
Zelený čtvrtek
ráno se nezapomeňte omýt
rosou, abyste byli po celý další
rok zdraví. Smetí odneste na
křižovatku, aby se vašemu
domu vyhnuly blechy
Velký pátek
velký svátek křesťanů vyjadřuje
smutek, pokání a půst věřících
pro památku ukřižování a smrti
Ježíše Krista. Pokud se umyjete
v potoce, vyhnou se vám choroby.
Bílá sobota
na úklid vezměte nové koště
a pánové – teď je čas uplést
pomlázku
Boží hod velikonoční
na stole by neměl chybět maza-
nec, beránek, vejce, víno a chléb
Velikonoční
(Červené) pondělí
je čas na omlazovací rituál
Velikonoční
týden
Forma na pečení
DELÍCIA
je současně velké vykrajovátko
pro přípravu tradičního beránka na mnoho způsobů.Pomocí
originálních forem
DELÍCIA
vytvoříte mnoho typů velikonočního
beránka nebo ovečky.
PROČ ZROVNA
VAJÍČKA?
Teorie jsou různé, jedna z nich
souvisí právě s již zmiňovaným
půstem – vysláblá těla bylo po-
třeba občerstvit a vajíčko, coby
bohatý zdroj bílkovin, dodá
člověku potřebnou sílu.
Faktem také je, že v zimním
období slepice méně nesou,
takže vajec je nedostatek
a teprve na jaře bylo možné si
tuto potravinu dopřát ve větší
míře. Vejce je také odpradávna
symbolem zrození a života.
Dávalo se dokonce do hrobů
zemřelých a pro zvýšení jeho
magické moci se pomalováva-
lo různými ornamenty. Dnes
si často vystačíme s barvami
v prášku a samolepkami s ku-
řátky či zajíčky. I tyto obrázky
však připomínají symbol příro-
dy probouzející se k životu.
15
Tescoma magazín
|
Podívejte se na beránka a ovečku
www.tescoma.com/video/623340