Page 10 - Tescoma Magaz

Basic HTML Version

10 |
Tescoma magazín
O životě
(nejen)
na vlnách…
rozhovor
Vídeňská zpravodajka
Českého rozhlasu -
stanice Radiožurnál
Marie Woodhamsová
navštěvuje kvůli časové
zaneprázdněnosti rodný Zlín
mnohem méně, než by si
sama přála. Přesto si setkání
se svými posluchači a čtenáři
nikdy nenechá ujít. V příjemné
atmosféře jednoho takového
milého setkání vznikl
i rozhovor pro náš magazín.
text:
Jana Válková |
foto:
Dalibor Michalčík