PRAVIDLA SOUTĚŽE „Sherlockem s eshopem"

I. POŘADATEL SOUTĚŽE

Tescoma s.r.o. U Tescomy 241, 76001 Zlín

II. TERMÍN A FORMA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu od 30. 1. 2019 do 28. 2. 2019 do 23:59 (dále jen „Doba konání soutěže“), prostřednictvím soutěžního robota ( https://m.me/Tescoma.cz ). Kompletní znění pravidel je uvedeno na webové stránce https://eshop.tescoma.cz/sherlockem-s-eshopem-pravidla

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu konání soutěže podle vlastního uvážení i bez předchozího oznámení. Soutěž probíhá včetně distribuce cen na území České republiky.

III. SOUTĚŽÍCÍ

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18ti let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“ nebo „Účastník soutěže“).

Soutěžící otevře prostřednictvím soutěžního příspěvku chatovacího robota v aplikaci Messenger, ve které odpoví na 2 vědomostní otázky a jednu tipovací. Po absolvování všech odpovědí a vyslovením souhlasu s pravidly soutěže se zařadí do soutěže.

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně a řádně splní veškeré stanovené podmínky soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli nebo zprostředkovateli a dále osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane takto ze soutěže vyloučená osoba, výhra přechází na následujícího výherce v pořadí. Účast v soutěži je dobrovolná.

IV. POSTUP A VÝHRY

1. Podmínkou účasti v soutěži je správné zodpovězení soutěžních otázek a uvedení soutěžního tipu v termínu od 30. 1. 2019 do 28. 2. 2019.

2. O hlavní výhře rozhoduje nejpřesnější tip. V případě stejného tipu rozhoduje o vítězi rychlejší odpověď.  V případě, že výherce do 48 hodin po skončení soutěže na sebe nepředá kontakt, výhra připadá dalšímu soutěžícímu v pořadí. Pokud ani ten nezareaguje do 72 hodin od avíza prostřednictvím Messengeru na základě oznámení na soutěžní stránce, v soutěžním příspěvku a prostřednictvím Messengeru, propadne cena ve prospěch pořadatele soutěže.

3. Zapojení do soutěže probíhá v termínu uvedeném ve II. bodě těchto pravidel.

4. Každý soutěžící může získat cenu pouze jedenkrát. V případě, že by výhra připadala na stejného uživatele, přechází výhra na dalšího soutěžícího v pořadí, který cenu zatím nezískal.

V. CENY V SOUTĚŽI

Výherci soutěže získají tyto ceny:

Hlavní výhra: Sada nádobí ULTIMA, 10 dílů

2. cena • Keramická forma beránek DELÍCIA

 

VI. PŘEDÁNÍ VÝHER

Všichni výherci budou uveřejněni na stránce „https://eshop.tescoma.cz/sherlockem-s-eshopem“ dne 4. 3. 2019. Výherci budou rovněž vyrozuměni prostřednictvím zprávy v Messengeru a oznámením v soutěžním příspěvku. Ceny budou zaslány nejpozději do týdne po úspěšném předání kontaktu.

V případě nepřevzetí výhry soutěžícímu odpadá nárok na výhru dle IV. bodu těchto pravidel.

VII. DALŠÍ USTANOVENÍ

a) Uvedením jména a adresy spolu s údaji požadovanými Pořadatelem dává každý účastník soutěže Pořadateli právo ke zpracování předmětných osobních údajů (dále jen "údaje") za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu soutěže, a sdělením korespondenční adresy dává každý výherce Pořadateli právo ke zpracování těchto osobních údajů (dále jen "údaje") za účelem předání či zaslání ceny. Dále účastník uděluje souhlas užít jím poskytnuté údaje pro marketingové účely Pořadatele a partnera soutěže a dále uděluje souhlas s užitím poskytnutého jména, adresy, případně fotografií z předávání hlavní ceny ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách provozovaných buď přímo Pořadatelem či třetí osobou pro Pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, a to po dobu neurčitou. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje účastník dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

b) Každý účastník se může do soutěže zapojit pod svým pravým (neduplicitním) Facebook profilem či profilem v aplikaci Messenger. Uvedením soutěžního tipu potvrzuje účastník souhlas s těmito pravidly a zároveň stvrzuje, že souhlasí se zařazením, správou, zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení a e-mail) pořadatelem soutěže v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a projevuje zároveň svůj souhlas s tím, aby osobní údaje poskytnuté během této soutěže byly až do odvolání tohoto souhlasu, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování pořadatelem.

c) Ze soutěže budou vyřazeni účastníci, kteří:
i. se snaží dosáhnout nejlepšího výsledku pomocí nedovolených metod programování,
ii. se budou o vítězství pokoušet pomocí duplikovaných falešných osobních profilů,
iii. nebo se jiným podvodným jednáním snaží soutěž vyhrát.

O tom, zda výherce neporušuje tyto podmínky soutěže, rozhoduje pořadatel. Pokud bude zjištěno porušení těchto pravidel výhercem, bude mu nárok na výhru odepřen a výhercem se stává následující v pořadí.

d) Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.

e) Soutěž není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností Facebook ani jinou sociální sítí.

f) Účast v soutěži je dobrovolná. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a obdobné hodnoty.

g) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zkrátit, prodloužit, zrušit nebo změnit pravidla soutěže. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení a s konečnou platností.

Ve Zlíně dne
24. 1. 2019

 

Komentáře

Mohou vkládat pouze členové TESCOMA klubu

Registrovat


Související zboží

Video Doprava zdarma
6 899 Kč (vč. DPH)