Ocenění ČESKÁ KVALITA pro značku TESCOMA!

Kvalita na prvním místě

Kvalita je slovo denně skloňované ve všech pádech. Spotřebitelé se však o ni, v dnešním zrychleném světě, právem obávají. Problémy se stále vyšším množstvím nekvalitních výrobků a služeb na českém trhu a vzrůstající počet pseudoznaček vedly v roce 2002 k vyhlášení vládního programu na podporu prodeje kvalitních výrobků a služeb - Programu Česká kvalita. Jeho hlavním cílem je zlepšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních výrobků a služeb na tuzemském trhu a umožnit nezávislou orientaci při nákupu. Program vychází z obdobných programů značení výrobků a služeb v Evropě.

Program Česká kvalita

Galavečer s Českou kvalitou a… TESCOMOU!

Národní informační středisko podpory kvality uspořádalo letošní Galavečer s Českou kvalitou symbolicky 11. 11. 2014. Pod osobní záštitou presidenta republiky, předsedy Senátu PČR a předsedy vlády ČR bylo na slavnostním večeru v Národním domě na Vinohradech v Praze oceněno 19 výrobků a služeb, které prošly náročným testováním ve zkušebnách a přísným hodnocením odborníků a spotřebitelů. Dlouhodobé působení na poli kvality a jakosti, kterým se certifikovaná česká značka TESCOMA usilovně věnuje, bylo Programem České kvality oceněno Cenou kvality.

Místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka (vpravo) předává ocenění Česká kvalita - ITC Certifikovaná kvalita Dr. Ing. Ladislavu Vaculíkovi, řediteli úseku řízení jakosti společnosti TESCOMA.

Cenu kvality převzal ředitel úseku Řízení jakosti společnosti TESCOMA Dr. Ing. Ladislav Vaculík, který při této významné události uvedl, že ocenění je jedním z nejlepších dokladů skvělé týmové práce. „Pro naši značku je kvalita klíčová. Zřízení pracoviště zlínského Institutu pro testování a certifikaci v roce 2005 znamenalo značnou investici do zkušebních laboratoří i samotného provozu. Rychlost a spolehlivost moderních diagnostických metod však vyváží vynaložené náklady.“

Místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka (vpravo) předal ocenění Česká kvalita - ITC Certifikovaná kvalita Dr. Ing. Ladislavu Vaculíkovi, řediteli úseku řízení jakosti společnosti TESCOMA.

Certifikát Česká kvalita pro značku TESCOMA

Program Česká kvalita spotřebitelům garantuje:

  • Kvalitu výrobku (služby) ověřila nezávislá zkušebna. Nestačí, že výrobce prohlásí produkt za kvalitní. Renomovaná nezávislá zkušebna musí jeho kvalitu prověřit a potvrdit.
  • Kvalita je průběžně kontrolována. Dodržování kvality je kontrolováno. V případě porušení pravidel je značka odebrána.
  • Spokojenost zákazníků je ověřována. Zákazníci jsou dotazováni, jak jsou spokojeni s výrobkem či službou. Pokud jsou zákazníci nespokojeni, je značka odebrána.
  • Program Česká kvalita je garantován vládou ČR. Program byl přijat usnesením Vlády ČR. Na jeho objektivitu a nestrannost dohlíží Řídící výbor, složený ze zástupců spotřebitelských organizací, podnikatelských svazů, orgánů státní správy, Rady kvality ČR a České společnosti pro jakost.
  • Program Česká kvalita je jediným programem označování kvalitních výrobků a služeb v ČR vyžadujícím opravdu nezávislé ověřování kvality oceněných produktů.

O Programu Česká kvalita

Hlavním cílem Programu Česká kvalita je odlišit věrohodné značky kvality od těch, které nic neznamenají. Program sdružuje pouze ty značky kvality, které splní náročná pravidla a dlouhodobě je dodržují. Spotřebitelé tak nemusí podrobně studovat podmínky všech značek kvality na trhu: stačí znát logo Česká kvalita, které je jasnou garancí věrohodnosti značky. Pokud konkrétní značka splní podmínky zásad programu, najdou spotřebitelé na obalu výrobku kromě původní značky i logo Česká kvalita, které dokladuje ověřenou kvalitu, a to nad rámec předpisů a zákonných požadavků na výrobek či službu. Stát se snaží prostřednictvím kontrol České obchodní inspekce počet nebezpečných výrobků na trhu snížit, není ale možné kontrolovat všechny. Vytlačit z trhu nekvalitní výrobky mohou jen sami spotřebitelé tím, že budou trvat na bezvadné kvalitě. Bohužel, u řady výrobků má zákazník jen omezenou možnost, jak kvalitu bez rozsáhlých odborných znalostí a drahého vybavení zjistit. Logo Česká kvalita je ovšem sázka na jistotu. Poctivým podnikatelským subjektům dává možnost poskytnout svým zákazníkům objektivní záruku kvality a odlišit se od konkurence.

Komentáře

Mohou vkládat pouze členové TESCOMA klubu

Registrovat